Siêu hình học của người [24]

  có một người thuộc thế hệ cha tôi còn sót lại trong cộng đồng người làng tôi, ông tiến sĩ kiến, loài người là phải đi tới, chứ không thể đi chà lui, còn đi tới đâu, hay tới chỗ nào, thì còn phải chờ,  đó là lời ông nói với người làng, và cái tôn giáo ông đang đeo đuổi là để góp phần vào việc giúp cho con người không còn đi chà lui, giáo chủ là ông, tín đồ cũng là ông, có nghĩa, cái tôn giáo do ông sáng lập mới chỉ có mỗi một người theo là ông, Đọc tiếp [...]