Siêu hình học của người[10]

                    chết không chỉ tiêu vong mà còn mở ra những vấn nạn cho hiện hữu loài người, nàng đã viết cho tôi như thế khi mặt đất cứ nóng lên với những cái chết ít giống với những cái chết thuở trước, anh biết không, ngày ngày em vẫn bước đi giữa thứ sử văn em cố đọc đi đọc lại nhiều lần để chia xẻ: phẫn nộ hay yêu thương, nhưng lần này thì em đã bất ngờ lạc vào chốn lạ, một thứ Đọc tiếp [...]