Giữa những khoảng lặng của gió [5]

  Đã đăng Giữa những khoảng lặng của gió I, II, III, IV   không biết tiếng biển buổi sáng mùa xuân, êm, sâu lắng, có ảnh hưởng lũ ve trên hàng keo hay không, tiếng kêu của chúng bỗng chuyển sang kiểu khác, một con kêu to lên, rồi là cả đàn  cùng kêu, một kiểu concerto trong tiếng ve, kìa, đã bắt đầu rồi đấy, ông già gác cổng bỗng kêu giữa lúc tôi đang nghĩ ngợi về tiếng ve, ở thành phố chim én này có ai còn lạ gì cứ mỗi sáng, từ cái ca đoàn như Đọc tiếp [...]