Thời ngôn ngữ bị cưỡng hiếp

           tranh   ANAHITA ASSIAN  (Iran)            em hãy gọi tôi là kẻ muộn mằn ngay cả ý muốn hôn lên mắt em cũng muộn mằn tôi là cái bao tử được sinh ra muộn mằn để ăn những thức ăn huyễn hoặc tôi huyễn hoặc cả khi người ta ép tôi ăn những thứ thức ăn tôi không muốn những lời ngọt ngào nói ra từ cửa miệng ngài trưởng xứ những thề thốt non biển tuông ra từ niềm hứng thú của các vị chúa đất sau khi ôm  hôn nhau giữa  thế giới tôi Đọc tiếp [...]