Lời kêu cứu trên núi Voi Nằm

                         tự buổi vô cùng xa đã có lời hay sao…     nếu có chuyện vạn vật đồng nhất thể ở đây [một trong tất cả và tất cả là một] thì việc, đương giữa trưa, núi Voi Nằm thò cánh tay của mình vẫy gọi người làng tôi cầu cứu, là chuyện có thật   nằm trong dãy núi phía nam làng, núi, như kiểu bình phong ở trước nhà, hay như cách con sphrinx  nằm nhìn đất nước Ai Cập cổ đại, núi Voi Nằm đang nằm nghe làng xóm Đọc tiếp [...]