Những ngọn khói ngôn từ

    Có phải vậy không? Nhà thông thái rao giảng kinh sách. Còn em thì ngồi nghe. Ngồi viết ở rừng thông, ta nhìn thấy tất cả. Ta thấy nhà thông thái cúi xuống  sách, cắn mấy từ, nghĩ ngợi, rồi bắt đầu phun ra những miếng mây màu xám, và gió, lập tức những lúa sắn mọc lên ở bên trên những mảnh đất sỏi đá cằn cỗi, và gió bắt đầu làm rung rinh những thi ca, bàn tay ta làm nên… bạt ngàn những chồi nụ, bạt ngàn tiếng hát của dế, kẻ canh giữ Đọc tiếp [...]