Gió tháng chạp

  thì cứ coi như buổi ấy cuộc tình của chúng ta đang bước vào cuộc lãng du, đi để xem thử cuộc đời nghĩ ngợi thế nào về tôi và em, tháng chạp, thượng nguồn con sông K. đầy gió núi, những ngọn gió thơm mùi cây lá thổi về từ núi rừng đông Trường Sơn, đi giữa gió rừng tôi bỗng cảm thấy  mình như đang dư sức lực để đưa em đến tận cuối chặng đường tìm kiếm cái có thể, và con sông K. tựa chốn hò hẹn [có một tháng chạp tôi ngồi đợi em giữa mùa Đọc tiếp [...]