Xiếc phố

  này, ta nói cho nhà ngươi biết đây là thời của loài cây không hoa, người đàn ông thét vào tai tôi, cuối cùng tôi cũng ra khỏi giấc mơ kéo dài bao nhiêu niên kỷ, phải, sự sống trải qua các thời cây hạt kín, cây hạt trần, và giờ đây là thời cây không hạt, thông báo cho tôi biết hình thù thời tôi đang sống, người đàn ông đã biến mất vào đám người trên quảng trường thành phố, người ta đang đua thuyền và xem đua thuyền, bọn người ấy đã đem ra thử thứ Đọc tiếp [...]