Truyền thuyết và không truyền thuyết

  tháng sáu nắng bụi, đêm như đang oằn mình giữa nỗi nhọc nhằn, tôi nằm xuống bờ cỏ, nhìn trời, đám sao trên trời cũng nhìn tôi, tôi biết đám sao trên trời cũng giống như tôi, cũng chẳng biết chút gì về những bí mật của thế kỷ đang tác động lên cuộc sống của tôi, ngay lúc chiều, khi đám người lạ mặt đột nhiên đến bắt đám trai trẻ mười lăm mười bảy trong làng, bảo là đi chống lại những thế lực thù địch, tôi và những người làng ra sức Đọc tiếp [...]