ở miền đất ấy [9]

Đã đăng Ở miền đất ấy [1][2][3][4][5][6][7][8]   9/ Tình yêu là một người con trai trần truồng, tên từ dưới cát trồi lên để gặp một người con gái, cũng trần truồng Tình yêu là chỉ lấy một cái xương sườn của người đàn ông sinh ra từ cát bụi mà nặn ra được một người đàn bà, để cho người đàn bà thành vợ của người đàn ông, và sinh ra con người. Phải chăng đấy chỉ là những ẩn dụ về một thứ vật thể, khi muốn nắm bắt nó, thì nó có tên là tình Đọc tiếp [...]