Những cách thức của tồn tại

  khởi thủy là chim khuốc khuốc.   ( lời của các vị thần núi Nung)    chuyện ngẫu nhiên mà thành đương nhiên, cũng như ngẫu nhiên mà lũ phù du đương nhiên thành biểu tượng của vô thường, mới đầu chỉ là tiếng bi bô của một thằng bé lên ba, thứ ngôn ngữ con người còn lâu mới hoàn chỉnh,   ông trưởng làng cũng không chắc là ông đã nhìn thấy con chim đã sà xuống trước mặt con trai mình vào một ngày mùa xuân khi thằng bé đang bò chơi trên sân, Đọc tiếp [...]