Đàn đêm

                            viết tặng hương hồn Nguyễn Đình Lương   Anh rủ tôi đến nhà anh chơi vào một đêm mùa thu. Ông lên nhà, mình cho ông xem một báu vật. Nhớ mang theo ít rượu. Làng tôi nổi tiếng rượu gạo. Tôi đong rượu vào bầu củ tỏi. Đút hết vào túi quần tây cả bầu rượu lẫn hai chén con. Rồi đạp xe lên nhà anh. Trăng rằm tháng tám sáng một cách lãng tử. Từ làng tôi đạp xe lên làng anh không đầy mươi phút. Ta ra bờ sông Đọc tiếp [...]