Tôi từ đất Bạt trở về

  cuối cùng tôi cũng đến được nơi ở của ngài bạo lực, đất Bạt những ngày mùa đông trông buồn tựa gương mặt kẻ thất tình, anh không thể gặp vào lúc này vì ngài ấy đang bận tĩnh trí, tùy tùng của ngài bạo lực là một ông già đầy nét phong trần đã thông báo cho tôi biết, tôi hơi thất vọng, chẳng dễ dàng chút nào để đến được đất Bạt, kẻ chưa biết nơi ấy tất nhiên chẳng thể chỉ đường cho tôi, chỉ tỏ ra sợ hãi, còn những kẻ đã biết thì Đọc tiếp [...]