ta cổ vũ cho một cuộc tình

    ta cổ vũ một cuộc tình cho những cảm thức sơ nguyên hoang vắng trở nên có hình hài thịt xương, ta cổ vũ một cuộc tình cho tháng tám trở thành chốn gặp gỡ của những lặng lẽ, tháng tám, nó có tên là mùa thu lặng lẽ, ai lại đi có lỗi với sự lặng lẽ, mùa thu em đi nhặt những ký ức buồn tặng ta, nghe rơi rớt những luyến tiếc, ký ức, những trưng bày thành thật của quá khứ cũng dễ làm giao động sự lặng lẽ, ta cổ vũ một cuộc tình cho những xúc Đọc tiếp [...]