chỉ một điều không nói được là vì sao ta yêu em

  thật thú vị làm sao những cuộc chuyện trò với em về thế giới có thể nói tất cả về một ngày có tiếng cười của trẻ thơ nơi ngôi làng nghèo khó bỡi thế giới đối với chúng là chưa có gì cả hay về những người lớn nhưng có vẻ chưa đủ tuổi đang đem cả lời nói và cả mồ hôi và máu để cổ vũ cho những thứ chưa có gì cả ( ta nói những thứ ý tưởng hay hình ảnh cao sang thường dành cho con người thường là những thứ chưa có gì cả nhưng em thì còn phân Đọc tiếp [...]