tĩnh vật

 

 

ta viết tặng tháng năm những lời thơ lủng củng

em chớ buồn cứ để cho lá rụng giữa mùa xuân

cứ để cho con còng xe hoài cát biển

cứ để khách lãng du áo bạc màu

ta vẫn ngồi yên giữa miền cố thổ

nhìn mây trôi vào giấc phù vân

2/7/2013