và sau đó là một thế giới đầy nắng

  và sau đó là một thế giới đầy nắng, chẳng còn chỗ cho tăm tối và sai lầm, hỡi lũ ngông cuồng của thế kỷ hãy ra khỏi nơi đây, chân lý bắt đầu lên tiếng trên khắp mặt đất, và sau đó thì ngày nào cũng nhìn thấy sai lầm và tăm tối lũ lượt kéo nhau ra khỏi trần gian, và em, trong bộ áo quần giản dị của thế giới đầy nắng, em bước đi giữa niềm cảm hứng của thế kỷ, ta đã đem tặng em một thế giới đầy nắng, và chờ, ta vẫn chờ để được nhìn Đọc tiếp [...]