gốc gác một câu ca

Cha tôi nói có một thời như thế . Thầy Năm từ đâu đến cha tôi không biết . Nhưng khi lớn lên thì ông thấy ông thầy bói ấy ở đình làng . Theo cha tôi , đình làng Lâm Thượng có ba gian , thầy Năm ở ngay gian giữa , hai gian kia là nơi làm việc của chức sắc trong làng.   Tôi hỏi : - Thế thầy Năm còn lớn hơn lý trưởng của làng ? Cha tôi đáp : - Không phải lớn hơn. Cũng chẳng phải nhỏ hơn . Nhưng ở Lâm thượng ai làm việc gì, dù  Đọc tiếp [...]