cuộc chuyện trò với ánh sáng hóa thạch

ta nói đấy là bi kịch trong tình yêu. nhưng anh bạn ánh sáng hóa thạch của ta  bảo đấy là lúc con người bắt đầu có lịch sử.   … khi kể lại chuyện này cho nhà ngươi nghe ta cảm thấy như nàng còn hiển hiện ở đâu đây vào một ngày mùa thu về sau nàng mới nói cho ta biết đấy là một ngày mùa thu ta gặp nàng vào một ngày có tiếng hót của lũ chim rừng như đang khiến cho hết thảy lá trên rừng ngã sang màu buồn bã khi nàng nói với ta bằng cách biểu hiện của Đọc tiếp [...]