chết thành văn và chết bất thành văn

Sáng nay ta bỗng nhớ đến một người Chu Thần Cao Bá Quát. Quả tình những kẻ tài hoa trong trời đất thì dường như mặc nhiên trở thành ký ức của loài người.   Lúc đầu chỉ thấy nhớ đến họ Cao Rồi trí não ta lại chuyển sang các phạm trù về chết Có trăm cách chết Nhưng theo ta thì có thể gom lại thành hai cách Chết thành văn Và chết bất thành văn. Chết thành văn là sao? Và chết bất thành văn là sao? Ở đây ta lại bắt chước kiểu phân chia luật pháp thành Đọc tiếp [...]