Một chút nhớ Sài Gòn

  gửi Ng. tôi lại nhớ Sài Gòn những ngày có mưa, bầu trời như chật lại, tôi đi dưới bóng những hàng cây cao tuổi, trời Sài Gòn âm u, mưa như nước mắt người, đường phố dài những bước chân tôi đi trong mưa, tôi lại nhớ Sài Gòn những năm cuối thế kỷ trước, Sài Gòn vẫn còn nguyên những câu chuyện cũ, ở bờ rìa Sài Gòn vẫn còn nguyên những cánh đồng mênh mông [và bây giờ thì đã thành phố xá] Sài Gòn những năm cuối thế kỷ trước cứ vang lên trong tôi Đọc tiếp [...]