và sau đó là một thế giới đầy nắng

 

và sau đó là một thế giới đầy nắng, chẳng còn chỗ cho tăm tối và sai lầm,

hỡi lũ ngông cuồng của thế kỷ hãy ra khỏi nơi đây,

chân lý bắt đầu lên tiếng trên khắp mặt đất,

và sau đó thì ngày nào cũng nhìn thấy sai lầm và tăm tối lũ lượt kéo nhau ra khỏi trần gian,

và em, trong bộ áo quần giản dị của thế giới đầy nắng, em bước đi giữa niềm cảm hứng của thế kỷ,

ta đã đem tặng em một thế giới đầy nắng,

và chờ,

ta vẫn chờ để được nhìn thấy em cười vui bên dưới một bầu trời mùa xuân,

nhưng một hôm, người em ướt sũng, từ mưa gió em bước vào gặp ta,

ở đó là một mớ kiến thức mơ hồ tựa một cuộc đánh đố tàn nhẫn, lạnh, và buồn

em nói,

Leave a Reply

Your email address will not be published.