tôi là cái mạng nhện tình yêu

 

tôi biết có lần em muốn trốn khỏi tình yêu của tôi

tôi biết là có lần em muốn làm một cuộc tẩu thoát như những cuộc tẩu thoát vẫn thường diễn ra nơi mặt đất

nhưng tôi biết cuối cùng thì em chẳng thể làm được

bỡi tôi là cái mạng nhện tình yêu được dệt nên bỡi lũ nhện được sinh ra từ miền đất chỉ có mỗi thứ tình yêu

tôi biết là em đã muốn trốn khỏi tình yêu của tôi

nhưng cuối cùng chẳng thể làm được

bỡi tôi là cái mạng nhện tình yêu được dệt nên tự thuở chưa có  tôi và em

tôi là cái mạng nhện tình yêu được dệt nên bỡi những ý muốn của lũ nhện được sinh ra từ nơi thế giới chỉ có mỗi thứ tình yêu

 

 

vào những chiều ánh nắng chỉ còn đủ cho đám lá trên cây sửa soạn cho cách thức ngủ nghỉ khi đêm xuống

vào những lúc mong manh như thế là tôi thường hay nghĩ ngợi về ý định ngày ấy của em

ý định trốn khỏi tình yêu của tôi

tôi nghĩ về ngày ấy

và cứ thấy nhói lên nỗi buồn

bỡi tôi là cái mạng nhện tình yêu thì sao tôi chẳng thể che chở cho em

 

vào một chiều khi ánh nắng cuối ngày chỉ còn đủ cho đám sinh linh nơi mặt đất sửa soạn tâm trạng cho việc tiếp cận bóng tối của đêm

tôi chợt nghe như có tiếng hát của ai đó cất lên tự phía cuối làng

tiếng hát như âm vang của  nỗi đau

khi tôi đã đứng giữa âm vang tiếng hát thì mới biết là các vị thần cổ sơ ở trên trời đang khóc vì người tình của mình đã bỏ ra đi tự những nghìn năm trước

em biết không

bấy giờ là tôi cứ đứng lặng giữa âm vang của nỗi đau

và khi bóng đêm khỏa lên tôi thì như có ai đó thầm bảo tôi

rồi ra cuối buổi đoạn trường có nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published.