Người gõ cửa mùa đông

  Tôi chờ một tiếng gõ cửa. Vẫn mưa bão đầy trời. Cơn mưa bão chết tiệt đã đến quá sớm. Mùa đông đã thật sự xảy ra. Mùa đông đầu tiên em nương tựa ở vùng núi rừng ấy. Tôi vẫn chờ một tiếng gõ cửa. Của người tôi yêu. Có vẻ cũng nóng lòng chẳng kém sự nóng lòng chờ đợi một khúc sử được chép lại cho sáng sủa hơn. Thì chẳng phải những khúc sử tăm tối đã ập xuống cuộc đời em. Những khúc sử tăm tối như thứ tai họa bỗng làm hoen ố một Đọc tiếp [...]