GIẢN ĐƠN/ SIMPLICITY- Jorge Luis Borges

    Cửa vườn mở với sự tuân phục của chú bé thư đồng sự tuân phục những kẻ cầu nguyện thường đòi hỏi và từ bên trong vườn ta nhìn thấy chẳng cần có sự điều chỉnh nào đối với các sự vật rằng mọi thứ đã yên bề, rõ ràng, trong ký ức Ta biết những phong tục những hình thái tinh thần và thứ hình thù ngôn ngữ mang tính cộng đồng và ẩn dụ đó đã khiến cho con người ta gắn kết lại nhau Ta chẳng cần phải nói ra cũng không Đọc tiếp [...]