những bài hát rong đương đại/cuộc hôn phối tưng bừng sắc nước hương trời

  cuộc hành trình mở đất vang lên khúc bi ca,  đất đai của những dòng sông bắt đầu vấy máu, hãy để cho hết thảy được bình yên hỡi những con người  vừa mới đứng lên giữa nghìn trùng  băng giá, lời nói của những dòng sông chảy máu chẳng làm thay đổi  tính cách những cuộc thiên di,   những kẻ màu da sạm nâu hay  màu chi chẳng ai biết đích xác là từ miền núi non Caucase tràn về phương nam, bước qua những rừng rậm, bước qua những sa mạc, bước qua nỗi Đọc tiếp [...]