về nỗi nhớ

  a, là nỗi nhớ, em biết không, thì cũng mới hôm qua, ai đó bước vào nỗi nhớ, những bí ẩn của cuộc đời dường có thể nhìn thấy được trong nỗi nhớ, của một người, hay của cả thế gian, hay của cả đất trời, em biết không, giữa tĩnh lặng của đêm, dường có thể nghe thấy những nỗi niềm ai đó đang thao thức giữa giá buốt của nghìn triệu năm trước, cũng chỉ vì chưa có đủ lời để nói ra giữa đêm tiền sử lung linh bóng dáng một người vừa mới bước Đọc tiếp [...]