trùng điệp lũ bướm mùa xuân bay lạc đường

  và em vẫn cứ thuộc về miền ảo ảnh trùng điệp lũ bướm mùa xuân bay lạc đường trùng điệp những đám mây muốn bứt ra khỏi bầu trời mùa đông trùng điệp những kẻ lưỡng lự trước những ngả rẽ cuộc đời tựa hồ những loài lưỡng thê lưỡng lự trước lúc quyết định có nên từ bỏ nơi chốn cũ để bước sang một nơi chốn mới mẻ hay không vào những sáng tinh mơ là tôi hay thường nhìn thấy ai đó ở đầu bên kia thời gian hát những bài ngợi ca những Đọc tiếp [...]