một cuộc phiêu lưu trong ý nghĩ

  mới đầu chỉ là nghĩ cho vui thôi, nhưng dần dà thì hết thảy những thứ đó đã trở thành giang sơn cẩm tú chẳng thể dứt bỏ được, u cơ chỉ là cái tên của một người con gái trong thơ ca ta đã nghĩ ra được, mới đầu chỉ là duyên văn chương, nhưng rồi ta đã đem đổi ra duyên chồng vợ, và nàng đã đẻ cho ta một bầy con, nhưng đấy là chuyện  sau đấy, còn trước đấy, trước khi trở thành chồng vợ, thì ta đã nghĩ ra một cuộc biệt ly do ông trời gây ra ngay tại Đọc tiếp [...]