khoảnh khắc của sự thật

Rồi, như bây giờ thế giới là một nơi chốn tồi tệ, những kẻ trơ tráo có thể quanh đi quẩn lại trong đó, cả những kẻ nhu nhược, những kẻ khốn khổ thích ứng với mọi thứ nữa… Jorge Luis Borges-Công Cuộc Nghiên Cứu Của Averroes     Nàng là tất cả của sự lãng mạn. Của trinh khiết. Của khao khát tràn ngập. Một quá khứ phồn thực âm thầm chảy giữa tồn sinh. Dòng chảy phát xuất từ chân dãy núi Tưa. Dấu vết của mong muốn. Tạo tác đã lỡ mong muốn về Đọc tiếp [...]