hay có kẻ luyến tiếc buổi nguyên sơ

  tôi đi dưới bầu trời em vẽ lại thấy có nước mắt ai đọng trên lá hay có kẻ khóc vì luyến tiếc buổi nguyên sơ cho đến tận giờ đá vẫn còn nguyên cốt cách thuở ban đầu có một sớm tinh mơ dưới bầu trời em vẽ lại tôi đã nhìn thấy được nguyên sơ   chẳng phải hót, mà là nhìn thấy, chúng đang nhìn thấy những đám sao trời dịch chuyển về phía mặt đất, cuộc dịch chuyển chỉ có thể bắt đầu từ buổi nguyên sơ, những con người đứng lên nơi mặt Đọc tiếp [...]