tôi thấy mùa thu như dài ra

                           các vị thần cổ xưa cũng dao động trong nghĩ ngợi…       trong nỗi nhớ của tôi thì mùa thu như thể những cánh tay đầy cảm động đang vương ra níu kéo những mất mát đến từ những chiếc lá đến mùa tôi cũng chẳng thể hiểu vì sao đến mùa thu những chiếc lá lại lìa cành và vì sao đến mùa thu tôi lại thấy rất nhớ em cũng có nhìn thấy dấu vết của thứ vật thể kỳ dị ấy thấy nỗi nhớ em là hay xảy ra vào những Đọc tiếp [...]