buổi ấy đến cỏ cây cũng có nỗi niềm

  tôi biết em vẫn thích đêm tắt hết đèn đi và ngồi chờ còn tôi thì đêm đêm vẫn ra ngồi nơi đồng làng chờ đèn nhà em sáng biết là đèn nhà em chẳng bao giờ sáng nhưng tôi vẫn chờ thật ra thì tôi đang chờ nhìn thấy ngọn lửa đang cháy lên ở trong tôi và ở trong em   ánh đèn nhà em hay ánh đèn nhà tôi chẳng qua là những tín hiệu rằng có hai kẻ yêu nhau và tình yêu ấy như ngọn lửa đang cháy lên những nỗi niềm khởi lên tự buổi nguyên sơ những đám Đọc tiếp [...]