Những vần trăng bặt dạng/Dưới bóng những cô gái tuổi hoa/Mưa người

tôi vẫn đứng ở miền đất thấp, Nederlanden, để nhìn, dấu vết người Neanderthal vẫn kích thích trí tưởng tôi, Neanderthal có nghĩa là hóa thạch người  tìm thấy ở thung lũng [thal] Neander, tổ tiên homo sapien của tôi tàn nhẫn, hay một duyên do nào khác làm tiêu vong một loài giống con người từng tồn tại ở miền đất thấp [và nhiều nơi khác nữa] cũng thông tuệ chẳng kém tổ tiên homo sapien của tôi, thế giới luôn là điều bí ẩn, rất bí ẩn, hay hoàn toàn Đọc tiếp [...]