Những vầng trăng bặt dạng/Dưới bóng những cô gái tuổi hoa/hắn

   Những vầng trăng bặt dạng, hay những góc nhìn, châu Âu, một cái tên, một khái niệm, một vùng đất, châu Âu, những triển khai kỳ lạ, những lan truyền bất kể, những quá khứ, minh triết, và lầm lẫn , những nghĩ ngợi...     tôi thấy có rất nhiều thuyền cập bờ biển Bắc và có rất nhiều  đàn ông đàn bà  của châu Phi đen bước lên bờ với rất nhiều những ngà voi, ngà voi hay những vật thể của trời, hay nỗi tai ương tày trời Đọc tiếp [...]