Siêu hình học của người [14]

                                                          …vậy thì tôi là hậu duệ của cuộc văn minh nào   để tặng cho cái tuổi thơ của tôi lúc nào cũng canh cánh bên mình một thứ thế giới xa xăm, huyễn mộng mà giàu sang, tôi đã nghĩ đến việc phải viết sách, một cuốn sách gom vào  đó hết thảy những ước mơ của một thời, cho dù hết thảy chúng Đọc tiếp [...]