những ký ức vụn/thoảng một âm vang cổ tích

                                                            Tặng Kiện & Hiệu   Giờ thì cuộc tình ấy giống như một thứ vết khắc của thời gian. Thứ vết khắc luôn tác động cuộc sống tình cảm của tôi Nó là triết học của trí nhớ. Và những hư cấu lãng đãng khói sương cứ việc hiện về giữa bề bộn cuộc sống.   … Tôi lại thấy tôi gặp lại nàng nơi núi rừng ấy. Sao lại là đêm tháng chạp nhỉ? Đêm tháng chạp. Gió bấc. Và mùi cây lá Đọc tiếp [...]