Viết 4

tôi lại dựng ngọn bút lên, và viết về cái tiết xuân như thể toàn thể sự nhớ nhung đều có ở trong nó, tôi nhớ những con chữ, một phần tư có, một phần ba có, một nửa có, nguyên vẹn có, những con chữ, tôi đã ném chúng vào cuộc sống, có những thứ quay lại chào hỏi tôi, thân ái, có những thứ quay lại trách cứ, chất vấn, hay nguyền rủa tôi, toàn bộ chúng là đóng thế cho, hay ghi lại,  hình dạng thứ vật thể hiển linh bỗng một hôm con người nhận biết là mình Đọc tiếp [...]