Zbigniew Herbert-Rừng Ardennes

 

 

 

Cầm lấy tách để thức dậy
khi bạn lấy ra một giọt nước
và rừng sẽ diễn ra: một đám mây màu xanh
một thân cây bạch dương một hợp âm ánh sáng
và hằng nghìn mi mắt run rẩy
với lời nói như thể chiếc lá bị lãng quên
rồi bạn sẽ nhớ lại vào một buổi sáng tinh anh
khi bạn chờ mở ra cánh cổng

bạn [cũng] biết vùng đất này được mở ra cho một con chim
ngủ trên cây và cây [thì ở] trên mặt đất
nhưng đây là  mùa xuân của những câu hỏi mới mẻ
dưới chân [là] những dòng chảy của những chiếc rễ già
trông như mẫu vỏ cây nơi
một hợp âm âm nhạc thắt lại
người chơi đàn lute nhấn phím đàn
thế là sự lặng lẽ vang lên

 

thúc đẩy những chiếc lá: một trái dâu dại
giọt sương trên lá [là] chiếc lược cỏ
xa hơn chiếc cánh con chuồn chuồn vàng
và một con kiến đang chôn chị em của nó
một quả lê dại chín mọng
ở bên trên sự phản bội của cây belladonnas
không chờ phần thưởng lớn hơn
[là] ngồi dưới gộc cây

cầm lấy tách để vẽ ký ức
của những cái tên đã mất  hạt khô
lại khu rừng [nữa]: một đám mây như đốt thành than
vầng trán được khắc sâu bỡi ánh sáng đen
và hằng nghìn mi mắt khép lại
một cách chặc chẽ trên những nhãn cầu bất động
một cái cây và làn không khí òa vỡ
niềm tin bị phản bội của những chốn nương thân trống rổng

khu rừng khác đó dành cho chúng tôi là dành cho bạn
người chết cũng hỏi về những câu chuyện hoang đường
về những nắm cỏ cuộc trôi của những ký ức
vì vậy bằng sự bồn chồn bằng sự xào xạc
và những sơi dây mong manh của hương thơm
không sao đâu đó là ngành nhánh làm bạn dừng chân
một chiếc bóng dẫn dắt bạn qua những hành lang khúc khuỷu
bạn sẽ nhìn thấy và mở ra
khu rừng Ardennes của chúng ta

 

 

 

THE ARDENNES FOREST

Translate by John Carpenter and Bogdana Carpente

 

Cup your hands to scoop up sleep
as you would draw a grain of water
and the forest will come: a green cloud
a birch trunk like a chord of light
and a thousand eyelids fluttering
with forgotten leafy speech
then you will recall the white morning
when you waited for the opening of the gates

you know this land is opened by a bird
that sleeps in a tree and the tree in the earth
but here is a spring of new questions
underfoot the currents of bad roots
look at the pattern on the bark where
a chord of music tightens
the lute player who presses the frets
so the silent resounds

push away leaves: a wild strawberry
dew on a leaf the comb of grass
further a wing of a yellow damselfly
and an ant burying its sister
a wild pear sweetly ripens
above the treacheries of belladonnas
without waiting for greater rewards
sit under the tree

cup your hands to draw up memory
of the dead names dried grain
again the forest: a charred cloud
forehead branded by black light
and a thousand lids pressed
tightly on motionless eyeballs
a tree and the air broken
betrayed faith of empty shelters

that other forest is for us is for you
the dead also ask for fairy tales
for a handful of herbs water of memories
therefore by needles by rustling
and faint threads of fragrances–
no matter that a branch stops you
a shadow leads you through winding passages–
you will find and open
our Ardennes Forest

 

Trong Report From The Besieged City And Other Poems

Nguồn https://www.poemhunter.com/poem/the-ardennes-forest/