những hình thù của sợ hãi

                                         viết tặng Rima Salamoun                                         nữ họa tài hoa của nước Syria,  Ở nơi đó, nỗi sợ hãi như sự sở hữu chẳng thể chối từ. Nỗi sợ hãi có những hình thù được thay đổi theo từng cách thức của đe dọa. Một cuộc chạy trốn  trối chết để thoát khỏi cảnh hủy diệt hằng loạt của vũ khí đương đại. Hay cơn hỏang loạn giữa những gào thét thốt ra từ một cuộc thanh trừng  đẫm Đọc tiếp [...]