Rốt cuộc thì bọn họ là ai

                                 Và thực sự toàn bộ tiến trình của thế giới không là gì ngoài một cảnh tiếp theo của Điên Rồ, tất cả các diễn viên đều là những kẻ ngốc và những kẻ điên rồ như nhau, và do đó, nếu người nào cũng khôn ngoan thực dụng để được như là số ít/And indeed the whole proceedings of the world are nothing but one continued scene Đọc tiếp [...]