Ở Phía Đông Tôi

                              không có ý thức con người thì không                           có thế giới nào hết   cuộc đời bác tôi là cả những tháng năm kỳ dị, có quá nhiều cách sống trên đời, nhưng cách sống của bác tôi đã để lại cho tôi những ấn tượng Đọc tiếp [...]