Thơ Zbigniew Herbert [Ba lan, 1924-1998]

SỨ GIẢ CỦA NGÀI COGITO . Je pense, donc je suis/Cogito ergo sum/Tôi tư duy vậy thì tôi tồn tại trong ”Discours de la méthode”/Phương pháp luận của René Descartes [1596-1650] . . Hãy đi đến nơi những kẻ khác đã đi đến ranh giới đen tối cho bộ lông cừu vàng (*) của hư vô phần thưởng cuối cùng của bạn . hãy đứng thẳng giữa những người quì gối giữa những người [đang] quay lưng lại và giữa những người té ngã trong bụi bặm . bạn đã được cứu rỗi không phải Đọc tiếp [...]