Ở mỗi chặng dừng chân

          ồ bọn chúa đất đang đè cổ đám dân trong xứ sở chúng   để cho ăn cơm uống nước theo cách thức của thời đương đại, tôi cứ thử lấy ra vài thứ gì đó của thế giới, nhìn  ngắm một hồi, rồi tả theo cách của tôi       con chim thử hót theo cách khác,   không phải tôi hoài cổ, cũng không phải là tôi  cố thủ trong một cách nhìn thế giới nào đó để giữ lấy một câu chuyện đã Đọc tiếp [...]