HÁT VỀ MÌNH/SONG OF MYSELF-Walt Whitman

  1. Tôi ca ngợi tôi và hát về tôi Và những gì tôi có được  bạn cũng có được Bỡi mọi cái tế vi đang thuộc về tôi cũng thuộc về bạn   Tôi thong thả bước đi và tôi mời gọi linh hồn tôi Tôi nghiêng người và thong thả bước khi ngắm nhìn một ngọn kiếm cỏ mùa hè     Tiếng nói của tôi, mọi cái tế vi trong máu  tôi, hình thành từ đất này, từ bầu không khí này Tôi sinh ra nơi cha mẹ tôi sinh ra cha mẹ tôi cũng vậy cũng Đọc tiếp [...]