Sử thi Gilgamesh/Cuộc tìm kiếm cuộc sống vĩnh cửu

trích     Nhưng bây giờ, người phụ nử trẻ, người làm rượu vang, bỡi  ta đã nhìn thấy cô ta ngăn cản không cho ta nhìn vào gương mặt cái chết ta rất sợ hãi Nàng nói, ‘‘Gilgamesh, chàng đang vội đi đâu? Chàng sẽ không bao giờ tìm thấy cuộc sống chàng đang tìm kiếm Khi các vị thần tạo ra con người bọn họ đã dành cái chết cho con người, nhưng cuộc sống [thì] bọn họ vẫn giữ lại trong sự bảo tồn riêng của bọn họ. Với chàng, Gilgamesh, hãy làm Đọc tiếp [...]