Tomas Transtromer-Khúc mở đầu

I. Tôi lưỡng lự trước một vài thứ gì đó kéo lê qua mưa tuyết Mảnh vỡ của một thứ vật thể nào đó là đang diễn ra Một bức tường đổ. Một vài thứ mù lòa. Thật khó nhọc Một cái mỉm cười! Một bức tường lẻ loi. Hay là có ngôi nhà ở đó mà tôi không nhìn thấy? Về sau: bất cứ ngôi nhà bỏ trống nào những ngôi nhà dò dẫm đường đi của nó trước khi có mưa tuyết II Hai sự thật gần đụng nhau. Một đến từ bên trong một đến từ không nơi nào Đọc tiếp [...]