tĩnh vật

    ta viết tặng tháng năm những lời thơ lủng củng em chớ buồn cứ để cho lá rụng giữa mùa xuân cứ để cho con còng xe hoài cát biển cứ để khách lãng du áo bạc màu ta vẫn ngồi yên giữa miền cố thổ nhìn mây trôi vào giấc phù vân 2/7/2013