Comte De Lautreamont/Maldoror/Cuốn một/1,2,3,4,5

CUỐN MỘT 1. Cầu mong trời đất rằng người đọc, bạo dạn và có được thời gian để trở nên dữ dội như những gì anh ta đọc được, sẽ, không bị lạc lối, tìm thấy được con đường gian truân và không thể tin được vượt qua được đầm lầy hoang vắng của những trang viết tăm tối và đầy độc tính này, vì, trừ khi anh ta đem đến cho việc đọc của anh ta một lý lẽ chính xác và sự căng thẳng đầu óc ít nhất cũng bằng sự thận trọng của anh ta, sự tác động Đọc tiếp [...]