Những ngõ ngách thời gian [8]

    tháng chín, những cơn mưa lầy lội trí nhớ, tôi ngủ giữa những giấc mơ mùa đông có ai đó vừa mới mở thử những trang sử cũ giữa một ngày có quá nhiều tạp âm có lẽ là những giọng nói tích đọng thành chữ viết, người ta nói đủ thứ về quá khứ, người hát rong bỗng ngã chết giữa một sớm mai hồng hóa thành con chim màu nâu đêm đêm về đậu nơi tàng các thư ở kinh đô một vương quốc ông vua còn đủ chân tay nhưng phải đi xe lăn vì tàn tật trong Đọc tiếp [...]