cuối cùng thì hết thảy cũng lặng lẽ qua đi

 

 

đâu phải chỉ có cơn mưa lặng lẽ đi qua
con ong đang chăm chỉ
với thế giới riêng tư
những ngôn từ
cơn nắng sớm mai óng ả
và những ngọn gió giữa ngày
dấu vết của những nghĩ ngợi
cánh cửa mở vào chốn cao sang
cuối cùng thì em cũng cho tôi biết thêm về thế giới
có thật nhiều những trường đoạn
mùa thu không chết
nhưng mùa xuân chết
chấp chới những cơn mơ
cuối cùng tôi cũng nhận ra đâu phải chỉ có cơn mưa lặng lẽ đi qua
những điều tôi chưa biết về em cũng lặng lẽ đi qua