Những ghi chú

tôi chỉ có mỗi mong muốn coi  như lớn nhất là làm sao nói cho được thế giới                            1/ có điều thời đại của tôi như thứ giai điệu viết dở chừng, cứ chùng xuống những âm thanh mơ hồ, hỗn độn, và làng, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, những khúc thức kỳ hồ, một cõi đi về lận đận, có vẻ băng giá muốn phủ lên nghĩ ngợi con người, ở làng Đọc tiếp [...]