Walt Whitman/Bài hát chính tôi/khúc 11&12

  11. Hai mươi tám chàng trai trẻ tắm bên bở biển, Hai mươi tám chàng trai trẻ và hết thảy [những chàng trai trẻ] đều thân thiện, Hai mươi tám năm của cuộc đời một người phụ nữ và của hết thảy [những người phụ nữ] đều cô đơn. Nàng sở hữu riêng [một] ngôi nhà đẹp bên con dốc cao, Nàng che dấu vẻ hào hoa và những bộ cánh sang trọng đằng sau những bức rèm cửa sổ. Trong số những chàng trai trẻ nàng thích ai nhất? Ồ kẻ giản dị nhất trong bọn Đọc tiếp [...]