Walt Whitman/Lá cỏ/Cuốn 23/Bên bờ Ontario trong xanh/Khúc 1&2

1.   Bên bờ Ontario trong xanh, Khi tôi nghĩ ngợi về những ngày chinh chiến và những ngày hòa bình trở  lại, và cái chết không còn đến nữa, Một Tưởng Tượng to lớn tuyệt vời, với gương mặt nghiêm khắc  lướt qua tôi, Ca cho tôi nghe bài thơ, rằng, đó là bài ca của linh hồn nước Mỹ, ca cho tôi nghe tiếng con chim sơn ca của thắng trận, Và gõ  khúc diễu hành về Tư Do, những khúc diểu hành hùng tráng hơn, Và hát cho tôi nghe trước khi bạn bước Đọc tiếp [...]