Đất Hoang/Lễ Mai Táng Người Chết

Không chỉ là tựa đề, mà một phác đồ và một ý tưởng tốt về biểu tượng ngẫu nhiên của bài thơ được đề xuất bỡi cuốn sách của cô Jessie L. Weston về truyền thuyết Grainl: Từ Ritual đấn Romance (*)(Macmillan) . Thật vậy, tôi vô cùng mang ơn , cuốn sách của cô Westons  làm sáng tỏ những khó khăn của bài thơ hơn là những chú thích tôi có thể làm, và tôi giới thiệu nó (ngoài những lợi ích to lớn của chính cuốn sách) với bất cứ ai nghĩ rằng việc làm sáng tỏ bài Đọc tiếp [...]