Giữa những khoảng lặng của gió [1]

    [tiểu thuyết ít chữ]                                                                     có thể đấy là cuộc đuổi bắt bất tận...          có nhiều tiếng ve nơi hàng keo dọc theo bờ rào khu ca đoàn, và  tiếng còi tàu từ ngoài khơi xa vọng lại, trong lúc tôi nhìn theo người đánh xe ngựa đang cho ngựa kéo xe không chạy về hướng núi Cấm, người gác cổng xuất hiện nơi cổng ngõ khu ca đoàn, mới mùa xuân mà lũ ve kêu inh tai, Đọc tiếp [...]